Curs Barman Preparator

 

Dată începere curs: 5 aprilie

Tipul cursului: curs de perfecționare

Nivelul de calificare: (obligatoriu pentru programul de calificare)
• Curs de calificare Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație / Barman
sau
• Certificat de evaluare competențe profesionale pentru ocupația Ospătar (chelner) / Barman

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de perfecționare:
• Invățământ general obligatoriu și curs de calificare Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație / Barman
sau
• Certificat de evaluare competențe profesionale pentru ocupația Ospătar (chelner) / Barman

Competenţe/abilităţi specifice:
– Comunicarea într-o limbă străină
– Abilități de utilizare a calculatorului

Durata cursului:
Pregătire teoretică: 60 de ore
Pregătire practică: 120 ore
Activitatea practică se va desfăşura la agenţii economici cu care LPH Institute a încheiat convenţii de practică.

Obiectivele cursului:
• Comunicarea interactivă la locul de muncă
• Dezvoltarea pregătirii profesionale
• Munca în echipă
• Menținerea unui mediu de muncă sigur și curat
• Aplicarea normelor SSM și PSI
• Organizarea locului de muncă
• Prepararea băuturilor
• Servirea băuturilor
• Promovarea ofertei de produse și băuturi a restaurantului
• Gestionarea produselor
• Îmbunătățirea calității serviciilor

Examenul de absolvire:
Examenul se va susține printr-o probă scrisă (test) și probă practică.

Tipul de certificat obţinut:
Diplomă de absolvire barman preparator, autorizată de Ministerul Turismului și Ministerul Muncii

Tarif curs:
2000 lei / persoană.
Confirmarea participării la curs se face după achitarea taxei de participare și semnarea documentelor de înscriere în limita locurilor disponibile.